Japanese-Language Proficiency Test Gent

THE NEXT JLPT TEST IN GHENT WILL BE ON DECEMBER 1, 2019!!!!!

Registration will start in August/ September

VENUE: GHENT UNIVERSITY, FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY

BLANDIJNBERG 2, 9000 GHENT.

Wat is de Japanese-Language Proficiency Test (JLPT)?

De Japanese-Language Proficiency Test (Japans: 日本語能力試験) is een test die de Japanse taalvaardigheid van niet-moedertaalsprekers evalueert. De test wordt door de Japan Foundation georganiseerd en is de enige officiële test voor het Japans die overal ter wereld wordt erkend. Een bepaald JLPT-certificaat is dan ook vaak een vereiste om aan een Japanse universiteit te kunnen studeren of door een Japans bedrijf te worden aangenomen.

De JLPT bestaat uit 5 niveaus, gaande van N1 tot N5, waarbij N1 het moeilijkste is. In elk niveau worden de volgende competenties geëvalueerd: woordenschat, grammatica, leesvaardigheid en luistervaardigheid. Het is niet nodig om de vijf niveaus (N1, N2, N3, N4, N5) consecutief te behalen. 

Deze link zal je helpen bij het kiezen van het juiste niveau. Voorbeeldvragen voor de verschillende niveaus zijn hier te vinden.

Waar en wanneer vindt de JLPT plaats?

De JLPT vindt voor alle 5 niveaus plaats op 3 december 2017 (zondag) op de Campus Boekentoren van de Universiteit Gent (Blandijnberg 2, 9000 Gent). Vanaf de hoofdingang zullen pijlen de weg wijzen naar het juiste lokaal.

Hoe schrijf ik me in?

Inschrijven kan van 1 augustus tot 29 september* door middel van een papieren of een digitaal inschrijvingsformulier.

  • Het papieren formulier is ingesloten in de brochure “The Japanese-Language Proficiency Test - Test Guide (including Application Forms)”, die te verkrijgen is bij de Japanologie van Ugent (Blandijnberg 2, 9000 Gent, 5e verdieping) en op diverse andere locaties in België. Het ingevulde formulier moet worden afgegeven bij of opgestuurd naar: Universiteit Gent, Japanse Taal en Cultuur, JLPT-administratie, 5e verdieping, Blandijnberg 2, 9000 Gent.
  • De digitale versie is een overschrijfbaar pdf-bestand dat hier kan worden gedownload. De digitale versie van de test guide vind je hier.  Het formulier dient afgeprint te worden en ingevuld verstuurd te worden naar: Universiteit Gent, Japanse Taal en Cultuur, JLPT-administratie, 5e verdieping, Blandijnberg 2, 9000 Gent.

Het inschrijvingsgeld is voor alle niveaus hetzelfde en bedraagt 75 euro. Dit bedrag dient vóór 30 september te worden gestort op onderstaande bankrekening:

Bank: BNP Paribas FORTIS

IBAN: BE88 0018 1700 8141

BIC: GEBABEBB

*Voor personen met bijzondere behoeften geldt als inschrijvingstermijn 8 september.

Meer weten?

Meer informatie is terug te vinden in de Test Guide (Japans en Engels). Wie het antwoord op zijn of haar vragen daar niet vindt, kan terecht bij jlpt@ugent.be of tijdens de kantooruren direct bij Michael Hauspie.