Onderwijs

bonsai

Studiekiezer Bachelor

Studiekiezer Master

Het vakgebied Sinologie van de Universiteit Gent biedt een grondige studie aan van de Chinese taal en cultuur. Dit houdt in dat er naast taalverwerving ook een heel pakket cultuurvakken deel uitmaakt van het programma: geschiedenis van China, maatschappij en actualiteit, Chinese filosofie, boeddhisme, Chinese literatuur en taalkunde.

Studenten worden eveneens vertrouwd gemaakt met de voornaamste hulpmiddelen van de Sinologie en aan de hand van papers wordt aangeleerd hoe men zelfstandig materiaal verzamelt om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Vanaf het tweede jaar Bachelor worden er ook minors aangeboden. Een minor is een coherente groep van opleidingsonderdelen uit een andere discipline, die als verbreding van de eigen opleiding beschouwd kan worden, zoals bijvoorbeeld de minor Economie en bedrijfskunde, de minor Politieke en sociale wetenschappen, de minor Oosterse talen en culturen (met een extra taal en extra regio) of de minor Diversiteit en globalisering. De meeste problemen in onze samenleving zijn immers zo complex geworden dat ze niet meer door één vakspecialist kunnen worden opgelost, maar veeleer door een interdisciplinair team. Als nieuwe generaties afgestudeerden in de toekomst goed gewapend willen zijn om interdisciplinair te werken en met die complexe realiteit te kunnen omgaan, dan is het noodzakelijk dat ze zich tijdens hun opleiding niet alleen verdiepen in hun eigen studiegebied, maar dat ze ook oog krijgen voor één of meerdere aangrenzende vakgebieden.

De Sinologie onderhoudt intensieve contacten met buitenlandse universiteiten, zowel in Europa als in China. Via het Erasmusprogramma kunnen studenten een deel van hun studie aan een andere Europese universiteit opnemen. Voor studenten in hun derde jaar Bachelor biedt de Sinologie de mogelijkheid om een semester te studeren in China, aan de universiteit van Liaoning Universiteit in Shenyang (Noordoost-China).

Binnen het vakgebied Sinologie bieden we ook een aantal onderzoeksvelden aan. Onderzoek naar het boeddhisme in China neemt een bijzondere plaats in, maar ook andere onderzoeksgebieden komen ruimschoots aan bod.