Oriëntalumni

De afgestudeerden uit onze richting kunnen via de overkoepelende Oriëntalumni vereniging met elkaar in contact blijven en interessante nieuwtjes, activiteiten en jobaanbiedingen uitwisselen.

Oriëntalumni
is een overkoepelende alumnivereniging voor afgestudeerden van de volledige opleiding Oosterse Talen en Culturen van de UGent (zie ook de netwerkpagina’s van ‘Oriëntalumni’ op Facebook ). De vereniging werd in het leven geroepen in het kader van de oprichting van een centrale UGent-alumnidatabank, waarin de bestaande mailinglijst Sino-Japan werd opgenomen. Tijdens de overgangsperiode zal de huidige mailinglijst evenwel tijdelijk behouden worden.

Wanneer u zich eenmalig op de centrale alumniwebsite registreert (zie 'hoe registreren' onderaan), kan je bij ‘5. lidmaatschap’ ook de vereniging ‘Oriëntalumni’ kiezen en daarvoor lidmaatschap aanvragen.

Lidmaatschap is niet verplicht betalend, maar als betalend lid (slechts € 10,00- per jaar) kunt u als oud-student genieten van tal van UGent-voordelen, waaronder een aantal gratis alumniactiviteiten, alsook een alumnuskaart die u toegang verleent tot de UGent-studentenrestaurants en voordeeltarieven biedt voor het gebruik van de sportfaciliteiten in het GUSB en aankoop van boeken van uitgeverij Lannoo (een gedetailleerd overzicht van alle alumnivoordelen vindt u op http://www.ugent.be/nl/voorzieningen/alumniwerking/ugentalumni).

Daarnaast hebben wij ons voorgenomen om jaarlijks minstens één reüniemoment te organiseren.

Hoe registreren in de centrale UGent-alumnidatabank en aansluiten bij de Oriëntalumni?

Om lid te worden, dient u zich eerst te registreren. Dit kan in de centrale alumni-databank via http://www.UGent.be/alumnidatabank. Registreer en vraag uw persoonlijke activatiecode aan (zie rechts onderaan 'Registreer en vraag uw persoonlijke activatiecode aan'). U ontvangt dan een code waarmee u de registratie via dezelfde link kan valideren. Vervolgens krijgt u een login en een paswoord, waarmee u nadien zelf online uw online infofiche en dus ook uw  ‘lidmaatschap’ kunt beheren.

Om betalend lid te worden schrijft u 10,00 Euro over op rekeningnummer van de vereniging 377-0260750-51, met de vermelding ‘(naam) lidmaatschap Oriëntalumni’. Lidmaatschap gaat jaarlijks in vanaf 1 oktober.

Wij kijken alvast uit naar de spetterende toast op een blij weerzien met tal van oud-collega’s!

!!! Gelieve al uw alumni-kennissen op de hoogte te brengen van onze organisatie !!!!

Bij problemen of vragen kunnen jullie terecht bij Mieke Matthyssen ()

fische alumni