Toekomstige studenten

Kiezen voor Oosterse talen en culturen: afstudeerrichting China

Ni hao! Huanying!

Fijn dat je langskomt om Chinese studies aan de UGent te ontdekken! We heten je hierbij dan ook hartelijk welkom op de website van het vakgebied Chinese Taal en Cultuur, doorgaans ook wel sinologie genoemd. De Gentse sinologie biedt je een zeer gediversifieerd en uitdagend curriculum aan. Sinologie in Gent staat voor een krachtige combinatie van Chinees taalonderricht, grote aandacht voor de actualiteit en een historische en cultuurhistorische component met betrekking tot de Chinese wereld, verankerd in wetenschappelijk onderzoek. Daarbinnen wordt gefocust op een sterke band tussen het Chinese heden en verleden. Oosterse Talen en Culturen in Gent kijkt trouwens ook graag over de grenzen van cultuurgebieden heen en biedt je in dat opzicht de mogelijkheid om naast het gekozen cultuurgebied, een ander cultuurgebied in je studie te betrekken (Japan, Indië). Daarnaast heb je diverse mogelijkheden om je eigen interesses binnen je curriculum te verkennen en te integreren.

Waarom kiezen voor Chinees aan de Universiteit Gent?             

China is al geruime tijd niet meer weg te denken uit de actualiteit en het dagdagelijkse leven. Als economische gigant in wording en groeiland bij uitstek bekleedt het een steeds belangrijkere rol in de wereld van vandaag en morgen. In het wereldgebeuren van vandaag neemt China een centrale plaats in. Dagelijks ontmoeten we China. Mensen die vertrouwd zijn met de Chinese taal en cultuur zijn hierdoor onontbeerlijk geworden. Kennis van de Chinese taal en cultuur is immers van belang wanneer men de eigenheid van China en de razendsnelle ontwikkelingen in het land tegen een historische achtergrond en in een hedendaagse context  wil doorgronden en tevens wanneer men een job in die richting ambieert.

De keuze voor Chinese taal en cultuur als universitaire opleiding is dus in alle opzichten een grensverleggende keuze die de toegang naar andere dimensies en werelden dichtbij en veraf helpt te ontsluiten. Je kan zelfs een deel van je studie in China doen (zie China-semester). Vergis je niet: een studie sinologie verschilt op het vlak van vereisten en streefdoelen geenszins van andere opleidingen aan de Universiteit Gent. De opleiding sinologie van de Gentse universiteit bereidt haar studenten op een grondige, wetenschappelijke manier voor op een professionele China-gerichte loopbaan. Zij reikt de instrumenten aan tot het verwerven van kennis en vaardigheden die een gedegen basis leggen voor het ontdekken en ontwikkelen van een wetenschappelijk verantwoord inzicht in de complexe historiek en dynamiek van de Chinese wereld. De combinatie van een grondige taalopleiding, relevante historische, maatschappelijke en culturele vakken en een interdisciplinaire onderzoeksmethodologie stelt de student in staat tot een kritische beschouwing van de historische en hedendaagse Chinese realiteit. De aangeleerde inzichten, methodes en benaderingswijzen zijn niet zomaar gewoon verrijkend voor de student, ze vormen tevens een belangrijke basis voor elke China-gerelateerde job.

De opleiding: ons profiel

karakters2

Waren niet-Europese culturen altijd al je ding of wil je gewoon voor jou onbekende horizonten ontdekken op een gedegen manier? Heb jij zin om je te verdiepen in de Chinese taal en cultuur? Dan heeft de Gentse sinologie een boeiend programma voor jou in petto!

De sinologie vormt samen met de japanologie en de indologie, alsook de vakgebieden die de talen en culturen van Noord-Afrika bestuderen, de opleiding Oosterse Talen en Culturen. Het programma bestaat uit 2 Bachelors (studiegids UGent-traject en China-traject) en een Master.

Het vakgebied Sinologie van de Universiteit Gent biedt een grondige studie aan van de Chinese taal en cultuur. Dit houdt in dat er naast taalverwerving ook een pakket cultuurvakken deel uitmaakt van het programma: geschiedenis van China, maatschappij en actualiteit, Chinese filosofie, boeddhisme, Chinese literatuur en taalkunde.

Studenten worden eveneens vertrouwd gemaakt met de voornaamste hulpmiddelen van de sinologie en aan de hand van onderzoeksopdrachten (werkstukken) wordt aangeleerd hoe men zelfstandig materiaal verzamelt om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Vanaf het tweede jaar Bachelor worden ook minors aangeboden. Een minor is een coherente groep van opleidingsonderdelen uit een andere discipline, die als verbreding van de eigen opleiding beschouwd kan worden, zoals bijvoorbeeld de minor economie, de minor politieke en sociale wetenschappen, de minor globalisering en diversiteit, of een minor Oosterse talen en culturen, zoals bv. de minor Japans (de lijst met minors staat in de studiegids onder het respectieve bachelorprogramma). De meeste problemen in onze samenleving zijn immers zo complex geworden dat ze niet meer door 
één vakspecialist kunnen worden opgelost, maar veeleer door een interdisciplinair team. Als nieuwe generaties afgestudeerden in de toekomst goed gewapend willen zijn om interdisciplinair te werken en met die complexe realiteit te kunnen omgaan, dan is het noodzakelijk dat ze zich tijdens hun opleiding niet alleen verdiepen in hun eigen studiegebied, maar dat ze ook oog krijgen voor één of meerdere aangrenzende vakgebieden.

Sinds twee jaar kunnen studenten Chinese Taal en Cultuur in de master stage lopen in een bedrijf, instelling of organisatie naar keuze. Dit stelt hen in staat om een eerste, zeer waardevolle pre-professionele werkervaring op te doen. De opleiding werkt in dit kader samen met een breed gamma aan stagepartners (bedrijven, overheidsdiensten, musea etc.).

Binnen het vakgebied Sinologie bieden we ook een aantal onderzoeksvelden aan. Onderzoek naar actueel China en naar het boeddhisme in China nemen een bijzondere plaats in, maar ook andere onderzoeksgebieden komen aan bod.

Jouw profiel

groene thee

Sinologie-studenten hebben een zeer verschillende achtergrond en komen bijgevolg uit allerlei richtingen van het middelbaar onderwijs. Met een dosis aanleg en liefde voor talen en culturen kom je al een heel eind. Laat je dus zeker niet afschrikken door bijvoorbeeld de zogezegde hoge moeilijkheidsgraad van het Chinees. De studie van de Chinese taal en cultuur vergt zoals elke andere hogere studie uiteraard een grote dosis werkijver en volgehouden inzet. Bovendien zullen je zin voor kwaliteitsstreven en kritische ingesteldheid worden aangescherpt en zelfstandigheid en zin voor initiatief worden gestimuleerd. Het is ook van belang dat je je graag informeert. Naast een grote interesse voor (Oosterse) talen en culturen mag ook de aandacht voor de actuele, historische, cultuurhistorische, politieke, economische en sociologische ontwikkelingen in de rest van de wereld niet verloren gaan. Uiteraard word je tijdens je studie in dit alles bijgestaan door vakkundige en enthousiaste docenten. Op onze afdeling heerst trouwens een stimulerende, inspirerende en zeer internationaal getinte atmosfeer die je van meet af aan onderdompelt in de wereld van de studie en het onderzoek van het Chinese cultuurgebied.

Studeren in Gent… en in China!

meisjes2

De sinologie onderhoudt intensieve contacten met buitenlandse universiteiten, zowel in Europa als in China. Via het Erasmusprogramma kunnen studenten een deel van hun studie aan een andere Europese universiteit opnemen. Voor studenten in hun derde jaar Bachelor biedt de sinologie de mogelijkheid om een semester te studeren in China, aan de Liaoning Universiteit in Shenyang (provincie Liaoning, Noordoost-China). Dit is voor de meeste studenten het allereerste verblijf in China en een unieke, fantastische ervaring. Niet te missen, dus! Tijdens en na je opleiding zijn er diverse mogelijkheden om voor langere tijd in de Volksrepubliek China of Taiwan verder te studeren en je opleidingscurriculum en -profiel verder te stroomlijnen en verfijnen.

Voorkennis?

Voorkennis wordt niet verwacht. Een voorbereidende cursus Chinees (bijvoorbeeld bij Het Perspectief of een andere aanbieder, of een instelling van het avondonderwijs) kan een leuke manier zijn om je voor te bereiden op de studie sinologie maar is dus niet noodzakelijk. Eerder dan al te beginnen met taalverwerving is het nuttiger om een aantal basiswerken over Chinese cultuur en geschiedenis door te nemen. Klik hier voor een lectuurlijst.

Historiek

De Gentse sinologie is in 1958 opgericht, als onderdeel van het toenmalige ‘Hoger Instituut voor Oosterse, Oost-Europese en Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis). Hiermee is de Gentse sinologie de oudste van België. In 1971 werd de sinologie onder de koepel ‘Oosterse Talen en Culturen’ opgenomen in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. Binnen de koepel van de Oosterse Talen en Culturen groeide de Gentse sinologie uit tot een centrum met internationaal aanzien. Zowel op vlak van onderwijs als op vlak van onderzoek werkt de afdeling samen met talrijke partners in Europa en China. In de beginjaren van de sinologische studies in Europa was er vooral veel aandacht voor het klassieke China. Gaandeweg is de studie van de moderne taal en cultuur op de voorgrond getreden. Dit uit zich ook in de invoering van het China-traject in de opleiding. In dit traject is een studieverblijf in China standaard opgenomen. Het onderzoek van de afdeling is gegroepeerd in twee onderzoeksgroepen: “East Asian Culture in Perspective: Identity, Historical Consciousness, Modernity” en het “Ghent Centre for Buddhist Studies”. Waar Boeddhistische studies reeds sinds het begin van de 20ste eeuw een kernpunt van het onderzoek aan de Universiteit Gent zijn, daar is het onderzoek naar de Chinese ‘moderniteit’ van recentere datum. Beide onderzoeksgroepen maken deel uit van belangrijke internationale academische netwerken en de professoren genieten wereldfaam in hun onderzoeksdomein.

Sinds 1999 organiseert de Gentse sinologie voor België de Chinese taalvaardigheidsexamens, Hanyu Shuiping Kaoshi, voor niet-autochtone sprekers (het algemene HSK, Youth Chinese Test en Business Chinese Test).

Miao

Jobmogelijkheden

Net zoals dat het geval is voor tal van andere richtingen is het diploma van sinoloog niet rechtstreeks of automatisch gekoppeld aan een specifieke job. Studenten die een stage hebben doorlopen stromen niet zelden door naar een concrete job bij of dankzij de oorspronkelijke stagegever. Uiteindelijk komen onze alumni terecht in zeer verschillende sectoren van de arbeidsmarkt: bedrijfswereld, diplomatie, onderwijs, dienstensector, culturele sector. Soms komen onze alumni terecht in jobs die niet meteen iets met China te maken hebben, maar dan worden zij geapprecieerd voor de vaardigheden die ze tijdens hun opleiding hebben verworven zoals zin voor initiatief, organisatietalent, individueel werken en teamwork, genuanceerd wereldbeeld enzovoort. Het kan dus allemaal, maar zoals dat meestal het geval is wanneer je je eerste stappen zet op de arbeidsmarkt: de job komt niet naar je toe, de (soms onvermoede) jobmogelijkheden liggen er om door jou verkend en verzilverd te worden.

Infomomenten

Interesse? Wend je tot onze informanten op de SID-ins of kom eens langs op de infodagen van de Letteren en Wijsbegeerte! Of maak een afspraak met een van onze medewerkers (via ). Altijd welkom!