China-semester

studeren in china De opleiding Oosterse Talen en Culturen (vakgebied Chinese Taal en Cultuur) van de Universiteit Gent biedt de studenten de mogelijkheid om het eerste semester van de 3e Bachelor in China te volgen. Het vakgebied Chinese Taal en Cultuur heeft hiertoe een studieprogramma uitgewerkt met de Liaoning Universiteit in Shenyang, Volksrepubliek China. De uitwerking van dit programma werd mogelijk door de toenemende mogelijkheden aan internationalisering in de Volksrepubliek China, en de mogelijkheden om de studiepunten (credits) die aan een Chinese universiteit behaald worden - met kwaliteitscontrole door de Universiteit Gent - binnen het diploma Oosterse Talen en Culturen van de Universiteit Gent te valideren.

Met het 'China-semester' sluit het vakgebied Chinese Taal en Cultuur aan bij de internationale tendens om een verblijf in China binnen de opleiding mogelijk te maken. Aan sommige buitenlandse universiteiten is een dergelijk studieverblijf zelfs verplicht.

Het China-semester wil in de eerste plaats tegemoetkomen aan de specifieke noden die zich stellen met betrekking tot het studeren van het Chinees. Voor een vlotte beheersing van het Chinees is een taalbad in China onontbeerlijk. Aangezien de student(e) tijdens het China-semester zowel tijdens de lessen als daarbuiten genoodzaakt is zich van het Chinees te bedienen, zal hij/zij gedurende de drie maanden durende taalstage ruimschoots de gelegenheid krijgen zijn/haar niveau van het Chinees gevoelig op te krikken.

Naast taalvaardigheid wordt op de arbeidsmarkt van afgestudeerden ook enige ervaring met China verwacht. Op de arbeidsmarkt komen afgestudeerde sinologen in een toenemende internationale concurrentie. Het China-semester vormt een unieke gelegenheid om reeds binnen het bachelor-curriculum een China-ervaring op te doen, en aldus beter gewapend te zijn tegen de internationale concurrentie.

Voor alle duidelijkheid dient te worden benadrukt dat deze taalstage in geen geval verplicht is voor elke student die zich inschrijft voor de Bachelor Oosterse Talen en Culturen. Studenten die niet opteren voor het China-traject volgen het ‘UGent-traject’ dat wordt aangeboden binnen het vakgebied Chinese Taal en Cultuur. 

Download hier de volledige brochure "Het China-semester" (pdf)

Indien u nog onbeantwoorde vragen hebt in verband met het China-semester, kunt u zich wenden tot:

Prof. Dr. Ann Heirman
Vakgebied Chinese Taal en Cultuur
E-mail : Tel. 09/264 41 54

Enkele foto's van het China-semester:

China-semester 2008 China-semester 2008c China-semester 2008 landschap
China-semester 2008d china-semester 2007 China-semester 2007b

Nog meer foto's kunt u hier bekijken