Wat is japanologie?

Veschillende filmpjes introduceren de opleiding  Japanse Taal en Cultuur algemene introductie filmpje, introductie door personeel en door studenten: Marte en Julie Film 1 en Film 2; Pieterjan Film 1 en Film 2.

De Japanologie vormt samen met Sinologie en Indologie de afdeling “Talen en Culturen van Zuid- en Oost-Azië”. Samen met de afdeling "Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika" maken we deel uit van de opleiding "Oosterse Talen en Culturen". Het programma bestaat uit een Bachelor en een Master.

De opleiding Japanologie bestrijkt het meest oostelijk gelegen cultuurgebied in de vakgroep Talen en Culturen van Zuid- en Oost-Azië. Aangezien Japan de dag van vandaag een belangrijke plaats in het wereldgebeuren inneemt, zijn mensen die vertrouwd zijn met de Japanse taal en cultuur onontbeerlijk in de professionele wereld.

Het vakgebied Japanologie omvat in Gent de wetenschappelijke studie van de Japanse taal en cultuur en heeft tot doel mensen te vormen die in staat zijn om complexe structuren binnen de Japanse maatschappij te verstaan en te verklaren.

Hoewel de Gentse opleiding Japanologie geen opleiding tot vertaler/tolk is, staat een grondige kennis van de Japanse taal centraal. In de drie studiejaren wordt dan ook veel aandacht besteed aan de taalverwerving. De studenten leren de basisgrammatica van het standaard Japans (hyōjungo) en de drie gehanteerde schriftsystemen: hiragana, katakana en Chinese karakters (kanji). In het derde jaar wordt de taalkennis verder uitgediept en worden de studenten vertrouwd gemaakt met de voornaamste vormen van het modern geschreven Japans. Hierbij wordt aandacht besteed aan de lectuur van Japanse kranten, wetenschappelijke artikels, literatuur. Daarnaast komt ook de studie van het klassiek Japans ruimschoots aan bod.

Naast de taalvakken worden de studenten geconfronteerd met een aantal andere facetten van het Japanse cultuurgebied: Er wordt niet alleen aandacht besteed aan moderne geschiedenis, ook de klassieke geschiedenis komt uitvoerig aan bod aangezien deze kennis noodzakelijk is om moderne tendensen en ontwikkelingen te kunnen verklaren en een maatschappij enkel kan begrepen worden aan de hand van haar geschiedenis. In de daaropvolgende jaren wordt een overzicht gegeven van de voornaamste Japanse literatuur. Ook komt een grondige studie van de Japanse maatschappij aan bod en wordt aandacht besteed aan de religieus-filosofische achtergrond. Studenten worden eveneens vertrouwd gemaakt met de voornaamste hulpmiddelen van de Japanologie en aan de hand van papers wordt aangeleerd hoe men zelfstandig materiaal verzamelt om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Deze geleidelijk verworven kennis dienen de studenten in het derde jaar toe te passen in een eindverhandeling.

Wij verwachten een hoge mate van zelfstudie verwacht van de studenten en het spreekt eveneens voor zich dat een studieverblijf in Japan bijdraagt tot het verwerven van een grondige kennis van het Japans.

Voor meer informatie zie ook onze facebook site.