Onderzoek

Caligrafie

Het zwaartepunt van het onderzoek van de afdeling sinologie ligt in de boeddhologie, maar ook andere onderzoeksvelden komen ruimschoots aan bod.

Onderzoeksgroepen

Publicaties van onze medewerkers zijn te vinden in de bibliografie van UGent publicaties.